Lisää lähidemokratiaa - Olli Rantakangas
Full 1
Full 1
coverfb
coverfb
previous arrow
next arrow

Lisää lähidemokratiaa

LÄHIDEMOKRATIAA

Osana vaaliteemojani olen pitänyt esillä lähiluontoa ja sitä ettei lähiluontoa tarvisi olla jokaiselta nurkalta nakertamassa
pala palalta. Sama pätee toki myös Malmin lentokenttään jonka osalta Helsinki on tekemässä typerän päätöksen ja tätä tullaan
vielä tulevaisuudessa katumaan. Kuitenkin itse asiaan mennäkseni niin osana lähiluonnon nakertamisen estämistä kaupungin tulee
käydä asukkaidensa kanssa aktiivista vuoropuhelua, sillä näin pystytään uskoakseni jo ennalta taklaamaan ongelmat mitä
kaavoituksessa sekä toteutuksissa esiin tulee. Alueiden asukkaat ovat mielestäni alueensa parhaita asiantuntijoita ja valitettavasti
nykyinen kaupungin luottamushenkilöorganisaatio ei mahdollista riittävästi kaikkien kaupungin alueiden äänen kuulumisen vaan
kaupungissa on alueita joilta ei ole valittuna esimerkiksi kaupunginvaltuutettua. Tämä itsessään jo heikentää alueen äänen kuulumista
kaupungin virkakoneiston korviin.
Haluan kotikaupunkini käyvän aktiivista vuoropuhelua alueiden asukkaiden kanssa ja tarvittaessa toteuttamaan erilaisia asukaskyselyitä
joilla selvitetään asukkaiden mielipiteitä esimerkiksi tulevaan kaavoitukseen liittyen. Aluedemokratian lisäämiseen on useita eri tapoja
olemassa ja mielestäni Helsingissä tulee aidosti selvittää erilaisten kaupunginosavaltuustojen tai aluelautakuntien perustamista, sillä
näiden avulla voidaan siirtää päätöksentekoa lähelle alueita, sillä on selvää etenkin Kaarelan osalta, että kaupungintalolta on tänne
matkaa. Kaupunginosavaltuustojen tai aluelautakuntien osalta kaupungin päättävät elimet voivat siirtää alueita koskevia päätöksiä
kyseiselle toimielimelle. Joissakin asioissa ei varmasti varsinaisen päätöksen siirtäminen alueen toimielimelle onnistu, mutta
tällöin alueen organisaatiolta voidaan pyytää lausuntoa. Lausunto tietysti on ikävä väline siinä mielessä, että lausunto ei sido yhtään
ylempää toimielintä vaan kaupunginvaltuusto voi lausunnon ylitse kävellä niin halutessaan. Kuitenkin aluelautakuntia perustaessa täytyy
huolehtia siitä, että näille toimielimille annetaan riittävästi päätöksentekovaltaa alueensa asioihin. Kunnallisessa päätöksenteossa, kun
tahtoo olla, että ellei jollekkin toimielimelle ole annettu riittävästi päätöksentekovaltaa tai osoitettu omaa budjettia niin kyseisellä
taholla ei ole mahdollisuuksia menestyä vaan se muuttuu ”keskustelukerhoksi” sekä hiipuu pois, koska luottamushenkilöt väsähtävät siihen
ettei mistään oikeasti saada päättää. Erilaisten aluetoimielinten pohjaksi kaupungilla on jo tarjota hyvä pohja suurpiirien kautta eli enää
tarvii selvittää sopiva organisaatiomalli ja muuttaa hallintosääntöä tältä osin. Esimerkiksi Rovaniemellä on käytössä aluelautakunnat joiden
kautta on siirretty päätöksentekoa pienille alueille isossa kaupungissa. Maailman toimivin kaupunki voisi myös osoittaa olevansa
maailman toimivin kaupunki päätöksenteon siirtämisessä alueille.